A lámpás

2021. 01. 08.

Gárdonyi Géza petróleumlámpájának restaurálása

Gárdonyi Géza író hagyatékát 1922-ben bekövetkezett halála után fiai ápolták. Az író három helyiségből álló egri háza valóságos zarándokhellyé alakult, tömegesen keresték fel ismerősök, érdeklődők. A látogatókat Gárdonyi egyik fia, Sándor fogadta és mutatta be a szinte teljesen érintetlenül megőrzött írói műhelyt.

1952-ben a Gárdonyi-ház emlékmúzeumként nyitotta meg a kapuit. A magyar irodalomtörténet egyik legteljesebb írói hagyatéka a Gárdonyi-gyűjtemény, egykori lakóháza pedig az egyik legszebben megőrzött írói emlékhely, köszönhetően Gárdonyi családjának, és a Dobó István Vármúzeumnak, amely ma az emlékház gondozója.

 

Gárdonyi Géza Emlékmúzeum (fotó: Szinok Gábor, DIV)

 

A ház eredeti berendezéséhez tartozik egy petróleumlámpa is, melynek üveg búrája egy szerencsétlen véletlen folytán összetört, így az Emlékház kiállításán sokáig csak a lámpa fém talapzata volt látható, a látogatók számára. A darabokra tört üveg, közel harminc évig porosodott a múzeum restaurátor műhelyében, várva a megmentésére. 2019-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem Iparművészeti Restaurátor specializáció, szilikát szakirányán, diplomamunka keretében valósulhatott meg a petróleumlámpa restaurálása.

 

A petróleumlámpa restaurálás előtt (fotó: Nyíri Gábor, MNM)

 

A petróleumlámpa két részből áll, az alsó rész fémből, a búrája üvegből készült.

A fém talapzat kilenc részből összeszerelt lámpatest, anyaga réz és vas. A petróleum tárolására kialakított henger alakú tartály plasztikus díszítményű. A tartályt, a szár- és a talprészt sárgarézből, a talpba helyezett ellensúlyt vasból állították elő. Az égőfej szabályozó gombján a gyártó cég felirata látható: GEBRÜDER BRÜNNER *WIEN*.

 

A gyártó cég jelzete (fotó: Nyíri Gábor, MNM)

 

 

Az üvegbúra alapteste színtelen üveg, felső része kívülről fehér opak üveggel fedett. Formáját tekintve klasszikus, félgömbös lámpabúra. Díszítését tekintve a külső, teljes felületét világoskék matt, opak zománcfestés borítja, melyen színes (piros, sárga, zöld, barna) és arany díszítmény helyezkedik el. A kompozíció körbefutó, szimmetrikusan elhelyezett három virágcsokorból áll. A kézzel festett növényi ornamentika három-három virágot, valamint leveleket, ágakat mintáz. A búra felső részét két arany sáv zárja.

Az üvegtárgyak készítése során a forma kialakításának technikájával meghatározó megjelenést, valamint funkciót adnak a tárgyaknak. A lámpabúra esetében a két rétegből kialakított lámpatest a fény áteresztését befolyásolja. Az opak, fehér üvegréteg a lámpa felsőrészén kellemes szórt fényt biztosít, míg az alsó színtelen üveg a lefelé irányuló fényt intenzívebben átengedi. Az asztali lámpa így működés közben olvasáshoz, íráshoz alkalmassá válik.

Az üvegbúra töredékei (fotó: Nyíri Gábor, MNM)

 

A 19. századi Európában dinamikus fejlődésnek induló lámpaiparban az első petróleumlámpát 1862-ben készítették, Amerikából behozott minták szerint. Ausztriának két nagy lámpagyára volt: Ditmar és Brünner.

A lámpa, az égőfejének szabályozó gombján található gyártó cég felirata szerint a bécsi Brünner testvérek gyárában készült. A gyárat Gustav Brünner alapította 1857-ben testvérével együtt, Ferdinand Brünnerrel. Az általuk kifejlesztett olajlámpák egyedül az R. Ditmar cég termékeihez voltak hasonlóak, amelyekkel világszerte versenyeztek. A vállalat leányvállalatokat is üzemeltetett Pesten, Lembergben és Prágában. A társaság tovább bővült és Bécsben a 20. század fordulóján is fennmaradt. 1907-ben a Gebrüder Brünner egyesült az R. Ditmar céggel. A cég nem csak leányvállalatot működtetett Budapesten, hanem üzletet is nyitott. Erről tanúskodik egy 1911-ben készült archív felvétel, ami a Kossuth utcai üzletet ábrázolja.

 

Üzlet Budapesten a Kossuth Lajos utcában

 

Reklám tevékenységükről ad információt az a színes számolócédula, melyen lámpafénynél tanuló gyermek látható az apja felügyeletével. Hasonló reklámanyag többféle variációban is fennmaradt.

 

A céget reklámozó számolócédula (forrás: https://hu.museum-digital.org/index.php?t=objekt&oges=136514)

 

 

A kínált termékekről háromnyelvű (magyar, német, cseh) kiadvány alapján tájékozódhattak a vásárlók, mely a lámpatermékek árjegyzékét tartalmazta. Az árjegyzékekben sorozatszámmal ellátva kerültek feltüntetésre a különböző lámpa- típusok, melyek a mintalapokon, rajz alapján azonosíthatóak voltak.

A Gárdonyi petróleumlámpája, az öntöttvas talp beütése szerint 11333-as sorozatszámot viseli.

A petróleumlámpák nélkülözhetetlen kelléke volt a cilinder üveg és a lámpabúra is. Az üvegárut több, a 19. században működő üveggyár készítette a lámpagyárak számára. A legkülönbözőbb készleteket felvonultató nyomtatott katalógusok maradtak fenn a gyárak termékeit bemutatva. Asztali edényeket, poharakat, formába öntött üvegárut, világítási vagy egyéb közönséges használati üvegeket tartalmaznak, többé-kevésbé véletlenszerűen összeválogatva. A katalógusokban különböző formájú és dekorral ellátott lámpabúrákat kínáltak. Gárdonyi Géza petróleumlámpájáról biztosan tudjuk, hogy a Brünner Testvérek gyárában készült. Azt azonban kideríteni, hogy a lámpabúra mely üveggyárban készült, nem lehet, mivel az üvegtermékeket nem látták el gyári jelzettel.

 

Lámpás Árjegyzék (forrás: https://hu.museum-digital.org/index.php?t=objekt&oges=35160&cachesLoaded=true)

 

 

A restaurálás megkezdése előtt, különböző anyagvizsgálati módszerek bevonásával, alapos felmérés készült a lámpa állapotának pontos meghatározásának érdekében, valamint készítéstechnikai és kultúrtörténeti vonatkozásuk felderítésére. Mikroszkópos vizsgálattal megfigyelhető volt a festett felületek rétegrendje, vastagsága, felvitelük sorrendje.

 

A színes dekor festésének ecsetnyomai és rétegrendje (fotó: Sikéné Kovács Melinda, DIV)

 

A szennyeződések megjelenési formája is jobban láthatóvá vált, ez alapján lehetett érzékelni a felületen elkenődött ragasztó maradványait, ami szabad szemmel nem volt látható. Valószínűleg egy korábbi időpontban már volt egy próbálkozás az üvegdarabok összeragasztására. További vizsgálatok az üveg alaptestének főkomponenseire, valamint a színt adó festés elemeire irányultak. Ezek alapján azonosíthatjuk az üvegbúra kultúrtörténeti vonatkozásait, provenienciáját. A petróleumlámpa esetében ugyan azonosítottuk a gyártó céget, azonban azt hogy az üvegbúra melyik üveggyárban készült, gyári jelzet hiányában nem ismerjük. Az analitikai vizsgálatok eredményével talán egyszer felderíthetővé válik ez a kérdés is. A műszeres vizsgálatok kézi röntgen-fluoreszcens spektrométerrel, valamint elektron-mikroszondás mérésekkel készültek.

A lámpabúra 57 darabra tört, több kisebb és egy körülbelül 6×9 cm-es darab hiányzott belőle. A restaurálás célja a petróleumlámpa szerkezeti állapotának visszaállítása, fizikai stabilitásának megerősítése, esztétikai megjelenésének, kiállíthatóságának, valamint sérülésmentes megőrzésének biztosítása volt. A restaurálás folyamatában a töredékek pontos összeillesztése és ragasztása után, a magyarországi restaurálásban még viszonylag kevésbé alkalmazott módszer az üveggel való kiegészítés jelentett nagy kihívást számomra. A fotókon ennek a munkafolyamatnak a fázisai láthatók:

 

A töredékek összeállítása (fotó: Focht Anna)

 

 

Ideiglenes ragasztással rögzített töredékek (fotó: Nyíri Gábor, MNM)

 

A viasz mintázása a kiegészítéshez (fotó: Focht Anna)

 

Az öntőformához előkészített viasz (fotó: Sikéné Kovács Melinda, DIV)

 

Az öntőformából kibontott üveg (fotó: Sikéné Kovács Melinda, DIV)

 

 

Matt felületű üveg kiegészítés az öntőcsonk eltávolítása után (fotó: Sikéné Kovács Melinda, DIV)

 

A beragasztott üveg kiegészítés (fotó: Sikéné Kovács Melinda, DIV)

 

A fehér réteg retusálása retuspisztollyal (fotó: Focht Anna)

 

 

A növényi ornamentika retusálása (fotó: Focht Anna)

 

 

A restaurált és összeállított petróleumlámpa (fotó: Nyíri Gábor, MNM)

 

 

A diplomamunka során megszerzett tapasztalatok, a viszonylag új kiegészítési módszer kísérleteivel a későbbi munkáim közben hasznosulhatnak. A petróleumlámpa restaurálásával hozzájárulhattam az egyik legismertebb magyar író, Gárdonyi Géza hagyatékának megőrzéséhez.

 

Sikéné Kovács Melinda

szilikát restaurátor - DIV


 

Felhasznált irodalom

Gurmai Mihály: Az üveg. Budapest. Minerva. 1943

Korompai János: Gárdonyi Géza egri otthona Agria Az Egri Múzeum Évkönyve 5. (1967) p. 271-292

Király Júlia: A Gárdonyi Géza Emlékmúzeum. Az író otthona Egerben. Agria Az Egri Múzeum Évkönyve (2006)

T. Balázsy Á: Felületaktív anyagok. Műtárgyvédelem 3, MNM, Budapest, 1976 p. 189-211

Botz Alexandra Salviati csillár restaurálása Diplomadolgozat 2015http://schreiber-neffen.com/index.php/hu/databaze-4/mintakönyvek

http://schreiber-neffen.com/index.php/hu/databaze-4/katalogusok

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/p-1434B/petroleum-langzok-14E60/

https://hu.museum-digital.org/portal/pdf/publicinfo.php?oges=35178&lang=hu

https://www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-2w-03-mb-ditmar-1897-beleuchtung.pdf

https://pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-1w-walther-ditmar-bruenner-lampen.pdf