Közérdekű adatok

Az intézmény közérdekű adatai

 

Létrehozva: 2016. augusztus 02.

Utoljára frissítve: 2022. december 19.


 

1. Szervezeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Dobó István Vármúzeum
Székhely: 3300 Eger, Vár köz 1.
Postacím: 3300 Eger, Pf. 10.
Telefonszám: +36 36 312-744
Faxszám: +36 36 312-450
Központi elektronikus levélcím: varmuzeum@egrivar.hu

Honlapcím: www.egrivar.hu

Közönségkapcsolat elérhetősége: https://egrivar.hu/hu/kozerdeku-adatok-48/kapcsolat-55

 

 

II. A szervezeti struktúra

A Dobó István Vármúzeum szervezeti struktúrája

 

III. A szerv vezetői

Dr. Ringert Csaba
igazgató
30/592-1573
ringert.csaba@egrivar.hu

 

Marton Tímea
üzemeltetési igazgatóhelyettes
30/5089292
marton.timea@egrivar.hu

 

Novákné Mlakár Zsófia 
mb. szakmai igazgatóhelyettes
30/1743693
mlakar.zsofia@egrivar.hu

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

A Dobó István Vármúzeum nem rendelkezik az irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervvel.

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely a Dobó István Vármúzeum többségi tulajdonában áll,
illetve amely a Dobó István Vármúzeum részvételével működik.

 

1.4. Közalapítványok

Nincs olyan közalapítvány, amelyet a Dobó István Vármúzeum alapított, vagy melyeknek alapítói
jogát gyakorolja.

 

1.5. Lapok

Nincsenek a Dobó István Vármúzeum által alapított lapok.

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Telefon: +36 36 523-700
Elektronikus levélcím: egpolgh@ph.eger.hu
Honlapcím: www.eger.hu

 

1.7. Költségvetési szervek

A Dobó István Vármúzeum nem alapított költségvetési szervet.

 

 

 


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

I. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre

 1.1. Alaptevékenységet meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

 • - 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
 • - 11/2020. (IV.13.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről,
 • - a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és végrehajtására kiadott kormányrendeletek és miniszteri rendeletek,
 • - a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény,
 • - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • - 368/2011. (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
 • - 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről,
 • - 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről,
 • - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról,
 • - 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról,
 • - 30/2014. (IV.10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól,
 • - 362009. (II.18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről,
 • - 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról,
 • - 34/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező közművelődési feladatairól,
 • - más hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok.

 

Dobó István Vármúzeum alapító okirata

Hatályos Dobó István Vármúzeum Szervezeti és Működési Szabályzat

Hatályos Dobó István Vármúzeum Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

 

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Dobó István Vármúzeumnak nincsen hatósági jogköre.

 

III. Közszolgáltatások

A Dobó István Vármúzeum által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: Múzeumi tevékenység

A Dobó István Vármúzeum által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása: Kulturális javak (Eger és Heves megye régészeti,
történeti, numizmatikai, néprajzi, képzőművészeti, iparművészeti és irodalomtörténeti szakterületen, kiemelten kezelve az egri vár történelmi és épített örökségét, valamint Gárdonyi Géza írói hagyatékát) gyűjtése, feldolgozása, őrzése, bemutatása.

A Dobó István Vármúzeum által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás: A kiállítások nyitva tartására, a kutató szolgálat rendjére vonatkozó tájékoztatás a honlapon hozzáférhető.

A Dobó István Vármúzeum által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke: A múzeumi belépődíjakra vonatkozó tájékoztatás a honlapon hozzáférhető. A hatályos jogszabály szerinti belépési kedvezményeket az intézmény biztosítja.

 

IV. Az intézmény által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

A Dobó István Vármúzeum adatbázisai, nyilvántartásai

 

V. Nyilvános kiadványok

A Dobó István Vármúzeum nyilvános kiadványainak listája

 

VI. Döntéshozatal, ülések

A Dobó István Vármúzeumnak nincsenek döntéshozatali ülései.

 

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Dobó István Vármúzeumnak nincsenek testületi szervei.

 

VIII. Pályázatok

A Dobó István Vármúzeumnak jelenleg nincsenek kiírt pályázatai.

 

IX. Hirdetmények

Nincsenek a Dobó István Vármúzeum által közzétett hirdetmények, közlemények.

 

X. Közérdekű adatok igénylése

A Dobó István Vármúzeum szabályzata a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának eljárásrendjéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézéséről

 

 

Adatvédelmi felelős neve:  Zábrátzky Éva

Adatvédelmi felelős elérhetősége: zabratzky.eva@egrivar.hu

 

 

XI. Közzétételi listák

A Dobó István Vármúzeumra nem vonatkozik különös és egyedi közzétételi lista.

 

 

 

Utoljára frissítve: 2022. december 19.


3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

nincs

 

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

nincs

 

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

A Dobó István Vármúzeum tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredményei a www.muzeumstat.hu oldalon érhető el.

 

V. Működési statisztikák

Működési statisztika - Dobó István Vármúzeum

Működési statisztika - Gárdonyi Géza Emlékház

Működési statisztika - Telekessy Patikatörténeti Kiállítás

Működési statisztika - Valide Szultána Fürdőrom

Működési statisztika - Ziffer Sándor Galéria

Működési statisztika - Könyvtár 

 

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

 

I. Éves költségvetések

 

A Dobó István Vármúzeum 2022. évi elemi költségvetése

A Dobó István Vármúzeum 2021. évi elemi költségvetése

A Dobó István Vármúzeum 2020. évi elemi költségvetése

A Dobó István Vármúzeum 2019. évi elemi költségvetése
A Dobó István Vármúzeum 2018. évi elemi költségvetése
A Dobó István Vármúzeum 2017. évi elemi költségvetése
A Dobó István Vármúzeum 2016. évi elemi költségvetése
A Dobó István Vármúzeum 2015. évi elemi költségvetése
A Dobó István Vármúzeum 2014. évi elemi költségvetése
A Dobó István Vármúzeum 2013. évi elemi költségvetése

 

II. Éves költségvetési beszámolók

A Dobó István Vármúzeum 2022. évi költségvetési beszámolója

A Dobó István Vármúzeum 2021. évi költségvetési beszámolója

A Dobó István Vármúzeum 2020. évi költségvetési beszámolója

A Dobó István Vármúzeum 2019. évi költségvetési beszámolója

A Dobó István Vármúzeum 2018. évi költségvetési beszámolója
A Dobó István Vármúzeum 2018. évi költségvetési szöveges beszámolója
A Dobó István Vármúzeum 2017. évi költségvetési beszámolója
A Dobó István Vármúzeum 2016. évi költségvetési beszámolója
A Dobó István Vármúzeum 2015. évi költségvetési beszámolója
A Dobó István Vármúzeum 2014. évi költségvetési beszámolója
A Dobó István Vármúzeum 2013. évi költségvetési beszámolója

 

III. Dobó István Vármúzeum szakmai beszámolói

A Dobó István Vármúzeum 2023. évi szakmai beszámolója

A Dobó István Vármúzeum 2022. évi szakmai beszámolója

A Dobó István Vármúzeum 2021. évi szakmai beszámolója

A Dobó István Vármúzeum 2020. évi szakmai beszámolója

A Dobó István Vármúzeum 2019. évi szakmai beszámolója

A Dobó István Vármúzeum 2018. évi szakmai beszámolója
A Dobó István Vármúzeum 2017. évi szakmai beszámolója
A Dobó István Vármúzeum 2016. évi szakmai beszámolója
A Dobó István Vármúzeum 2015. évi szakmai beszámolója
A Dobó István Vármúzeum 2014. évi szakmai beszámolója
A Dobó István Vármúzeum 2013. évi szakmai beszámolója

 

 

3.3. Foglalkoztatottak, támogatások, szerződések

 

I. A foglalkoztatottak

 

A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok - 2021

A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok - 2020

A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok - 2019

A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok - 2018

 

II. Támogatások

A Dobó István Vármúzeum nem nyújt a költségvetéséből az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

 

III. Szerződések

 

Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2017
Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2018

Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2019

Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2020

Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2021

Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2022

Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2023

Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2024

 

A Dobó István Vármúzeumnak nincs alapfeladaton kívüli kiadása.

 

IV. Koncessziók

A Dobó István Vármúzeumnak nincsenek a koncessziós törvény szerinti nyilvános adatai.

 

V. Egyéb kifizetések

A Dobó István Vármúzeumnak nincsenek a nem alapfeladataira fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetései.

 

VI. Az Európai Unió által támogatott fejlesztések

 

"Közös emlékezet kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése" - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00007

"Többgenerációs aktív kulturális-közösségi tér kialakítása a Gárdonyi Kert továbbfejlesztésével" - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00004 - Konzorciumi taggként

„Látásra nevelés / Képző- és iparművészet népszerűsítése Egerben” – TÁMOP-3.2.8. B-12/1- 2012-0007

„Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása” – GINOP 7.1.1-15- 2016-00009

„Végek dicsérete” – EFOP-3.3.2-16-2016-00341

 

 

VII. Közbeszerzések

 

A Dobó István Vármúzeum 2023. évi közbeszerzési terve

A Dobó István Vármúzeum 2022. évi közbeszerzési terve

A Dobó István Vármúzeum 2016. évi közbeszerzési terve
A Dobó István Vármúzeum 2015. évi közbeszerzési terve
A Dobó István Vármúzeum 2014. évi közbeszerzési terve
A Dobó István Vármúzeum közbeszerzési szabályzata