Végvár konferencia

A Vártörténeti műhely (alapítva: 1982) megalakulásától kezdve kétévente rendezi meg tudományos tanácskozásait. Több mint harminc éve, 1982-ben indult útjára az a végvári konferenciasorozat, amely mára a hazai történelemtudomány egyik legrangosabb műhelyévé vált, melynek a kezdetektől egészen a haláláig szakmai mentora R. Várkonyi Ágnes professzor asszony volt.

A Dobó István Vármúzeum rendezésében kétévente megrendezésre kerülő konferenciákon a végvárak történetével és társadalmával foglalkozó szakmák képviselői: történészek, főként hadtörténészek, régészek, művészet- és irodalomtörténészek, muzeológusok gyűlnek össze, hogy egyetemes beágyazottságban, interdiszciplináris módszerekkel vizsgálják az oszmán hódítók ellen kiépített XVI–XVII. századi magyar végvári rendszer egy-egy lényeges vonatkozását. A konferenciákon elhangzott előadások a Dobó István Vármúzeum Studia Agriensia című sorozatának köteteiben megjelenve időközben beépültek a hazai történettudományi összefoglalásokba.

 

Konferenciatémák 1982–2021:

 

 • Magyarországi végvárak a XVI-XVII században
 • Magyar és török végvárak 1663-1684 – 1984. Noszvaj
 • Végvár és társadalom a visszafoglaló háborúk korában
 • A végvárak és a végváriak sorsa (1699-1723.)
 • Végvárak és régiók a XVI-XVII. században
 • Végvár és környezet
 • Hagyomány és korszerűség a XVI-XVII. században
 • Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben
 • Végvár és ellátás
 • Magyarország védelme – Európa védelme
 • Tudomány és hagyományőrzés
 • Hagyomány és megújulás. Életpályák és társadalmi mobilitás a végváriak körében
 • Végvár és társadalma a korszakváltás idején
 • Végvár és mentalitás a kora újkori Európában
 • Várostromok és Közép-Európa Zrínyi Miklós (1620–1664) korában
 • „Mozgó frontvonalak: háború és diplomácia a várháborúk időszakában 1552‒1568”
 • Önérdek, közérdek, államérdek. Az érdek hatása Magyarország koraújkori történelmének alakulására címmel
 • Végvárak, döntések és döntéshozók