Drón használat engedélyezése egyéni légtér igényléshez

Drónhasználati feltételek az Egri vár területén

Légtérhasználat kizárólag egyénileg igényelhető a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályától, a jelenleg érvényben lévő előírások és feltételek szerint.

Terület: Vár középpont (475414N-0202246E ), R100m, GND-1500-AMSL

 

A légtérhasználati engedélykérés megkezdése, illetve a drónhasználat tervezett időpontja előtt minimum 35 munkanappal szükséges a Dobó István Vármúzeum igazgatójának, valamint az Apollo Repülőtér Eger (LHER) írásos hozzájárulásának beszerzése is.

Igazgatói Hozzájárulás Dróntevékenységhez - Biankó

 

A hatályos adatvédelmi törvény értelmében drón használat során felvételek készítése külön engedélyezéshez kötött, (Forgatási és Fotózási engedély), ezért a légtérengedély önmagában csak a drón reptetését engedélyezi. 

 

Kapcsolattartó a Dobó István Vármúzeumban: Kiss Péter Zsigmond

Elérhetősége: kiss.peter@egrivar.hu

 

További információk és szükséges nyomtatványok elérhetősége: Drónozás biztonságosan és legálisan szakértőktől - Légtér.hu (legter.hu)

 

Azok számára, akik nem rendelkeznek saját ügyintézésű légtér engedéllyel, nincs lehetőség drónhasználatra a vár területén!