Végvár konferencia: VÉGVÁRAK, DÖNTÉSEK ÉS DÖNTÉSHOZÓK

2021. 10. 01.

A közel négy évtizedes múltra visszatekintő, hagyományosan két évente megrendezésre kerülő Végvár konferencia a hazai kora újkori történelemtudomány egyik legrangosabb eseménye, melyen jeles kutatók gyűlnek össze, hogy egyetemes beágyazottságában vizsgálják az oszmán hódítók ellen kiépített 16–17. századi magyar végvári rendszer egy-egy lényeges vonatkozását.

Végvárak, döntések és döntéshozók

2021. október 14-15.

Dobó István Vármúzeum, Dobó-bástya konferencia terme

 

Program:

 

Október 14. csütörtök

9:30–10:00

Érkezés, regisztráció

10:00

Köszöntő: Ringert Csaba, igazgató

10:15

Szakmai megnyitó: Dr. Kenyeres István: Kora újkor történeti kutatások nemzetközi és hazai trendjei: had-, társadalom-, gazdaságtörténet és a végvárkutatások

 

Délelőtti szekció

10:30

Dr. Czigány István: Lokális versus birodalmi érdek. A Magyar Királyság katonai – politikai elitjének érdekérvényesítésének és mozgásterének lehetőségei és eredményei a Habsburg Birodalom keretében (1608–1670)

10:50

Dr. G. Etényi Nóra: Döntés előtt - helyett? A regensburgi birodalmi gyűlés az 1683–1699-es visszafoglaló háború idején11:10  Szünet

11:30

Dr. Kenyeres István: A Habsburg Monarchia pénzügyi döntéseinek megalapozása a 16–17. században: a katonai „büdzséktől” a „titkos utasításig”

11:50

Dr. Kalmár János: „Kollonich kontra Carafa.” Egy 17. század végi vita a magyarországi katonai terhekről

12:10

Szakmai eszmecsere

 

12:30  Ebédszünet

 

Délutáni szekció

13:50

Dr. Virovecz Nándor: Kísérlet az 1544. évi „szalkai viadal” rekonstrukciójára

14:10

Majoros Máté: Ostrom és jegyzőkönyv, avagy a fővezéri sátor titkai – Az 1556-os babócsai „diverziós hadművelet” narratívái egy elfeledett ostromnapló tükrében

14:30

Benkő Gábor: Forgács Simon, 16. század végi hadvezér harcairól

 

14:50    Szünet 

 

15:10

Dr. Domokos György: Két hadjárat, két döntés, két kudarc: Montecuccoli és a bécsi politika

15:30

Dr. Négyesi Lajos: Zrínyi Miklós és Raimondo Montecuccoli nézetei a vezetésről és az elmélet megvalósulása 1664-ben

15:50

Szakmai eszmecsere

 

 

 

 

Október 15. péntek

Délelőtti szekció

10:00

Dr. Balogh Judit: Erdély végvidéke: várak és várkapitányok Apafi Mihály korában

10:20

Dr. Gebei Sándor: Döntés államérdekből vagy önérdekből? (II. Rákóczi György döntéséről)

10:40

Dr. Újváry Zsuzsanna: Batthyány I. Ádám dunántúli kerületi és végvidéki főkapitány portyáinak háttere

 

11:00  Szünet

 

11:20

Dr. Borbély Zoltán: A felső-magyarországi főkapitányság működése az 1608–1682 közötti időszakban

11:40

Dr. Tóth Ferenc: Egy hadvezér a háborúban. Döntés és latolgatás kérdései Lotaringiai Károly nemrég felfedezett 1687-es autográf naplójában

12:00

Szalai Ágnes: A fejedelmi tanács és a deputációk szerepe az oszmán-török-erdélyi határkonfliktusokban (1671−1675)

 

12:20  Szakmai eszmecsere, a konferencia zárása

 

13:00–14:00 Ebéd

 

14:00–15:00

Fegyverbemutató és tárlatvezetés a megújult Zárkándy-bástyában. 

 

A konferencia résztvevői számára, regisztrációhoz kötötten és térítési díj ellenében ebédet és vacsorát tudunk biztosítani. 

Regisztráció és további információ: vegvarkonferencia@gmail.com