Őszi tematikus hetek

2022. 09. 16.

A Dobó István Vármúzeum a 2022/23-as tanév első félévére összeállított múzeumpedagógiai programját szeretnénk bemutatni Önöknek. Az egri diákok számára nyújtott lehetőségek témacsoportok köré szerveződnek. Foglalkozásaink tematikája egy korszakhoz, időszaki kiállításhoz és jeles ünnepekhez kapcsolódik. Bízunk abban, hogy a múzeumi környezet kínálta tapasztalati út, a megélt élményen alapuló tanítás sok egri diák számára válik elérhetővé az őszi félév során.

Őszi tematikus foglalkozások 2022.

 

Szeptember 19-30.: TARISZNYAVÁRI MULATSÁGOK: T-örökség

Október 10-21.: IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁST BEMUTATÓ: Magyar minta - Holló Valéria

November 7-11.: ÜNNEPRE HANGOLÓ: MÁRTON-NAP

December 5- 16.: ÜNNEPRE HANGOLÓ: ADVENT

 

A foglalkozások díja: 500 Ft/fő

 

Jelentkezni az alábbi e-mail címen vagy telefonszámon lehet:

36/310-159

30/8150963

muzeumpedagogia@egrivar.hu

Jelentkezési határidő: a foglalkozások dátuma előtt legkésőbb 3 nappal.

 


 

Szeptember 19-30.

TARISZNYAVÁRI MULATSÁGOK: T-örökség

 

Hatodik éve kerül megrendezésre a Tarisznyavári Mulatságok tematikus hetünk a Dobó István Vármúzeumban. Az őszi tanév első foglalkozássorozatának célja a régi mesterségek bemutatása alkotó tevékenység segítségével. 

Az idei évben egy Egerre különösen jellemző történelmi korszakot a török kort emeltük be tematikánkba. A kiajánlott foglalkozásaink a „T - örökség”, azaz „török örökség” szójátékhoz kapcsolódnak. Minden korosztály számára szeretnénk közelebb hozni a török kort. 

 

 

„Pont, pont, vesszőcske…” Kirándulás a török korban

Ezen a foglalkozáson a török korral ismerkedünk meg játékos formában – mondóka, ének, mese segítségével. Egy kis bevezető beszélgetés után mondókázva, együtt rajzoljuk meg a török basát, akinek számos tulajdonságát sorra vesszük és megbeszéljük. Ezt követően „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” című bábjátékot nézhetik meg a gyerekek. Az előadás után illat-felismeréses játék közben vesszük sorra a legjellegzetesebb fűszereket és növényeket, melyekkel ebben a korban ismerkedtek meg a magyarok. Az egyik óvodás kisfiút beöltöztetjük töröknek, miközben beszélgetünk a ruhadarabokról és azok szerepeiről. 
Az óra utolsó részében  a gyerekek elkészíthetnek egy török szultán papírbábot, amit hazavihetnek emlékül.

Foglalkozási forma: műhelymunka

Ajánlott korosztály: óvoda nagycsoport és általános iskola 1-2. osztály 

A foglalkozás időtartama: kb. 90 perc

A foglalkozás helyszíne: Várműhely, (Dobó u.12.)

Információ: Bozsákovicsné Radnóti Ágnes

Tel: 06 30 8150959

 

"Erdélyország arany almája..."- Élet a török kori Egerben

A Magyar Királyság történetének egyik meghatározó szakasza a több mint 150 évig tartó hódoltság időszaka volt. A török világutazó, Evlia Cselebi által csak „Erdélyország kizil elmája”- ként (arany almájaként) emlegetett Eger 91 évre került oszmán-török fennhatóság alá. A város új lakói saját igényeiknek megfelelően formálták át a város képét. De vajon hogyan élte mindennapjait az itt megtelepedett török lakosság? A foglalkozáson résztvevők bepillantást nyerhetnek a korabeli török kultúrába és megismerkedhetnek az egykori oszmán igazgatási központ napjainkig megőrződött emlékeivel.

Foglalkozási forma: múzeumi óra

Ajánlott korosztály: általános iskola felső tagozat, középiskola

A foglalkozás időtartama: 60 perc

A foglalkozás helyszíne: Egri vár

Információ: Selyebi Erika

Tel: 06 36 310159

 

Az ötvösművész - A tűzzománc díszítés

A foglalkozás elején megismerkedünk az ötvösség több ezer éves múlttal rendelkező díszítő technikájával, a zománcozással. A történeti korok zománcozott művei segítségével áttekintjük az ötvösművészet remekeit. A zománcozásnak sokféle technikája alakult ki. Ez alkalommal a festőzománcban rejlő lehetőségekkel ismerkedünk. Egyedi tervezésű tűzzománc ékszert készítünk a vár régészeti kutatásai során talált török-kori leletek díszítő motívumainak segítségével. 

Foglalkozási forma: műhelymunka

Ajánlott korosztály: általános iskola, középiskola

A foglalkozás időtartama: 90 perc

A foglalkozás helyszíne: Várműhely, (Dobó u.12.)

Információ: Veréb Emese

Tel: 06 30 5185532

 

 

A tengeri hántás – Kukoricacsuhé játékok

A kukorica, tengeri vagy törökbúza néven ismert haszonnövényünk koraújkori elterjedését hazánkban a törökök segítették. Szeptemberben kezdődött a kukoricatördelés, majd baráti körben a fosztás. A mesékkel, mondókákkal kísért társasági együttlétek során a csuhé a gyermekek kezébe kerülve új értelmet nyert. Többféle gyermekjáték készülhetett belőle: baba, lovacska, szitakötő. 

A foglalkozáson részt vevő csoportok a kukorica haszonnövény szerepét megismerve csuhéból elkészíthetnek egy-egy kedves játékot. 

Foglalkozási forma: műhelymunka

Ajánlott korosztály: általános iskola, középiskola

A foglalkozás időtartama: 90 perc

A foglalkozás helyszíne: Várműhely, (Dobó u.12.)

Információ: Földi Viktória

Tel: 06 30 7268117

 


 

Október 10-21.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁST BEMUTATÓ: Magyar minta - Holló Valéria

A Magyar minta - Holló Valéria időszaki néprajzi kiállítás a műgyűjtő munkásságán keresztül ismerteti meg a Kárpát-medence néprajzának világát az általános és középiskolás diákokkal. A kiállítás az Egerben élő gyermekek számára lehetővé teszi, hogy elsősorban a népviselet, fazekasmunkák és pásztorművészet tájegységekre jellemző sokszínűségét helyben fedezhessék fel. A tárlat a hon és népismeret, rajz- és vizuális kultúra, történelem tantárgyakhoz kapcsolódva hiánypótló megyénkben. 

 

Magyar minta- Holló Valéria munkássága

Holló Valéria életét, gyűjteményi munkáját ismerhetik meg a kiállításban, amely bemutatja a Kárpát-medence jellegzetesebb néprajzi csoportjait. Az egyes néprajzi egységekre jellemző hímzés, viselet, fazekas- és pásztorművészet emlékeivel fedezhetik fel játékos formában a diákok.

Foglalkozási forma: múzeumi óra

Ajánlott korosztály: általános iskola, középiskola

A foglalkozás időtartama: 90 perc

A foglalkozás helyszíne: Várműhely (Dobó utca 12.)

Információ: Földi Viktória

Tel: 06 30 7268117

 

„Íróasszonyok”- hímzésmotívumok rajzolása

A népi hímzés gazdag mintakincsét az adja, hogy a motívumokat nem „csak” másolták, hanem az egyéni ízlés szerint formálták rajzolóik. Holló Valéria gyűjteménye bemutatja a sárközi, a mezőkövesdi, a tardi, a kalocsai, a kalotaszegi hímzések motívumkincsét, öltéstípusait és színvilágát. A vidékünkre jellemző palóc és a Hungarikumok közé tartozó matyó hímzések motívumkincseit megismerve szabadkézzel tervezhetnek hímzést, melynek rajzolatából egy könyvjelzőt alkothatnak meg.

Foglalkozási forma: műhelymunka

Ajánlott korosztály: általános iskola, középiskola

A foglalkozás időtartama: 90 perc

A foglalkozás helyszíne: Várműhely (Dobó utca 12.)

Információ: Földi Viktória

Tel: 06 30 7268117

 

 

Pásztorfaragás

A foglalkozás során felidézzük a kézművesség egyik speciális területét, a faragványdíszítést. Összehasonlítjuk a pásztorok és a korabeli parasztok által készített faragott és díszített tárgyakat, ezután rátérünk a díszítőtechnikákra és díszítményekre. A gyakran előforduló motívumokat rendszerezve, elemezve igyekszünk közelebb hozni a magyar népművészet lényegét. Megfigyeljük a mintaszerkesztést, a kompozíciót, felidézzük a kiállításban megismerhető részleteket, és az így megszerzett tudás segítségével a diákokkal képeket készítünk hidegtű technikával. 

Foglalkozási forma: műhelymunka

Ajánlott korosztály: általános iskola alsó és felső tagozat

A foglalkozás időtartama: 90 perc

A foglalkozás helyszíne: Várműhely, (Dobó u.12.)

Információ: Veréb Emese

Tel: 06 30 5185532

 


 

November 7-11.

ÜNNEPRE HANGOLÓ: MÁRTON-NAP

 

Őszbúcsúztató népszokások közül Márton-napja a karácsony időszakára készíti fel az embereket, amikor a jóízű falatozás, a vigasság még megengedett. Szent Márton ludakhoz kapcsolódó története és számos népszokás kapcsolódik november 11-hez. 

Foglalkozásainkon abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy a neves naphoz kötődő néphagyományokat és szokásokat a gyerekekkel megismertessük, a műhelymunka során elkészített alkotásokkal egyúttal az ünnepi készülődés hangulatát is megteremtsük. 

 

"Ködös Márton után enyhe telet várhatsz..." 

A foglalkozás bevezetőjében beszélgetünk az ünnepekről és a hozzájuk kötődő tárgyakról, szimbólumokról. Szétválogatós játékot játszunk. Ezek után a Márton nap eredetéről, a naphoz kötődő népszokásokról és időjárási megfigyelésekről, előrejelzésekről lesz szó. Az óra második részében bábelőadást nézhetnek meg a gyerekek Szent Márton életéről, legendáiról, majd lámpást készítenek.

Az elkészített lámpások felkerülnek a Vármúzeum fájára, majd fotón a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozat honlapjára. 

Foglalkozási forma: műhelymunka

Ajánlott korosztály: óvoda nagycsoport és általános iskola alsó tagozat

A foglalkozás időtartama: kb. 90 perc

A foglalkozás helyszíne: Egri vár 

Információ: Bozsákovicsné Radnóti Ágnes

Tel: 06 30 8150959

 

Márton libái

Szent Márton a középkor óta rendkívüli népszerűségnek örvend, így sok műalkotáson láthatjuk alakját és élete legendás eseményeit. Ezeket idézzük fel a foglalkozás elején, valamint a hozzá fűződő hagyományokat. Ezután a gyerekekkel liba-mécsestartót készítünk agyagból, mely erre a jeles napra emlékezteti őket.

Foglalkozási forma: műhelymunka

Ajánlott korosztály: általános iskola alsó tagozat

A foglalkozás időtartama: 90 perc

A foglalkozás helyszíne: Várműhely, (Dobó u.12.)

Információ: Veréb Emese

Tel: 06 30 5185532

 


 

December 5- 16.

ÜNNEPRE HANGOLÓ: ADVENT

 

Advent a keresztény világban a karácsony ünnepét megelőző, várakozással teli időszak. Az Úr eljöveteléhez kapcsolódó ünnepkör advent első vasárnapján veszi kezdetét, és vízkeresztig, azaz január 6-ig tart. A karácsonyt megelőző hetekhez számos egyházi, világi szokás és hiedelem kötődik.

Foglalkozásainkon segítséget szeretnénk nyújtani ahhoz, hogy a gyerekek új, kapcsolódó ismereteket szerezhessenek, együtt alkothassanak, és egy saját készítésű ajándékkal lephessék meg családtagjaikat, ismerőseiket.

 

Gyertyamártás

Az egyik legősibb világítási fajta a gyertya. Jézus születésének ünnepén, mint az ő szimbóluma kerül az ünnepi asztalra. Elkészítése lehetett családi keretek között karácsony ünnepe előtt vagy kultikus célkora megvásárolhatták a gyertyamártó mesterektől is. 

A foglalkozás során egy kisfilm segítségével felidézzük az egri gyertyamártó műhelyt. A gyerekek kipróbálhatják a gyertya mártásának technikáját, hogy az ünnepi asztalra a saját gyertyájuk hozhasson fényt.

Foglalkozási forma: műhelymunka

Ajánlott korosztály: óvoda, általános iskola, középiskola

A foglalkozás időtartama: 90 perc

A foglalkozás helyszíne: Várműhely (Dobó utca 12.)

Információ: Földi Viktória

Tel: 06 30 7268117

 

Karácsony a művészetben 

A keresztény művészetben a legtöbbször ábrázolt jelenet Jézus születése. A foglalkozás bevezető részében a legérdekesebb képi forrásokkal ismerkedünk. Részletesen foglalkozunk a Dobó István Vármúzeumban megtekinthető Szent családot ábrázoló táblaképpel, amely az 1500-as évekből származik. Beszélünk az advent jelentéséről, jeles napjairól, karácsony jelképeiről és szokásairól. A táblaképfestő mesterek nyomdokain haladva a gyerekek megfestik karácsonyi képüket, így az ünnephez illő ajándékot készítenek. 

Foglalkozási forma: műhelymunka

Ajánlott korosztály: általános iskola, középiskola

A foglalkozás időtartama: 90 perc

A foglalkozás helyszíne: Várműhely (Dobó utca 12.)

Információ: Kovácsné Veréb Emese

Tel: 06 30 518-5532