MÚZEUM OTTHONRA

Látnivalók

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

BLOG

Vízkereszt - Vízszentelés, házszentelés, háromkirályok napján

Vízkereszt napjával zárul a karácsonyi ünnepkör és kezdődik a farsangi időszak. A 4. században az alexandriai keresztény közösségek Jézus megkeresztelkedésének, messiásként való fellépésének napját tisztelték benne, innen a vízkereszt elnevezés. Ekkor emlékezett meg az...

Régészeti kutatás Szilvásvárad-Lovaspálya lelőhelyen

Szilvásvárad délkeleti részén, a Szalajka-patak völgyszakaszán, ahol a patak a hegyből leszaladva, kissé lelassul, a völgy kiszélesedik, a hosszú évezredek folyamán kedvező feltételek alakultak ki a megtelepülésre. A terület hegyvidéki jellege miatt kevés a nagyobb település...

Az egri szüret

Az egri borvidéken a szüret kezdő időpontja hagyományosan Szent Mihály napjához (szeptember 29.) kötődött, ám a munka megkezdéséhez a földesúr, azaz a káptalan és püspökség, illetve a városi tanács határozatára volt szükség.

Az egri Fájdalmas búcsú

A Szervita templom búcsúja a Fájdalmas vagy Servita búcsú, Eger városának legnagyobb búcsúja, amit szeptember harmadik vasárnapján, Fájdalmas Anya ünnepén tartanak. A búcsúhoz kapcsolódó tárgyakról, a fogadalmi adományról a viaszofferről és a címeres mézesbáb mintafáról szól blogbejegyzésünk.

E JELBEN GYŐZNI FOGSZ!

Az év legrövidebb éjszakája, a nyári napforduló a legtöbb kultúrában a Nap, a fény diadalának ünnepe volt. A fény és a sötétség küzdelmének pogány mítosza a keresztény szellemiségre is hatott, így ez a nap Keresztelő Szent János ünnepe lett.

Május 1. – A munka ünnepe

Május 1. – A munka ünnepe – korábbi szóhasználattal a munkások ünnepe. A legtöbb országban így hazánkban is hivatalos állami szabadnap, amelyen a munkások által elért gazdasági és szociális vívmányok eléréséről emlékezünk meg.

Gárdonyi Géza nőalakjai

„A világ legprózaibb látványa az lenne, ha föl lehetne eleveníteni és egy társaságban szemlélni azokat a hölgyeket, akiknek neve és személye költők verseiből ismert.” (Földre néző szem, égre néző lélek)

Csont és arany

2014-ben páratlanul szenzációs lelet került elő az Egri várban: egy tömegsírban 6 társával együtt elhantolt 23 év körüli férfi egykori „pénztárcájából” csillogó aranypénzek láttak napvilágot. A napfényben megcsillanó arany fantasztikus látványt nyújtott, a...

Idéző - 150 éve - Eötvös József emlékére

150 évvel ezelőtt, 1871. február 2-án, Pesten hunyt el reformkori nagyjaink egyike, Eötvös József. Egy Kovács Mihály által 1875-76-ban festett képpel idézzük meg emlékét, melynek címe Az egyházi átok kihirdetése Dózsa Györgyre és híveire. A kép híven tükrözi Eötvös...

18. századi kalap restaurálása

A visontai Szent Kereszt felmagasztalása templombelső régészeti feltárása során előkerült 18. századi háromszögletű kalap restaurálása.

Szent László nyomában

Zay Orsolya: Szent László nyomában – beszámoló a Székelyderzsen végzett régészeti feltárásról - 2020.

18. századi férfi öltözet restaurálása

A visontai Szent Kereszt felmagasztalása templombelső régészeti feltárása során előkerült 18. századi férfi öltözet restaurálása.

Mit üzen a múlt?

Magyaros díszruha a Dobó István Vármúzeum gyűjteményéből

„Ezek után majd jobban tudok rajtatok segíteni…”

Kanadai kivándorlást követő női szerepváltozások a két világháború között

„Páros galamb, csirkés tyúk...”

Cukortorta a boldogi néphagyományban

A lámpás

Gárdonyi Géza petróleumlámpájának restaurálása

’48-as kokárda a Vármúzeum gyűjteményében

A nemzeti szimbólumok igen jelentős, közösségépítő és összetartó erővel bírnak egy nép életében. Egyik legfontosabb nemzeti jelképünk, a kokárda, az 1848-49-es forradalomban született és azóta is a függetlenség, a szabadság, az idegen hatalommal szembeni ellenállás szimbóluma.

Kossuth-kalap

A Dobó István Vármúzeum történeti tárgyi gyűjteményében egy különleges viseleti darab, ún. Kossuth-kalap található.

„Varázslat a mesék birodalmából”

Vándorútjáról hazaérkezett a Schreiber papírszínház.

Népviseleti babákkal gyarapodott a Vármúzeum gyűjteménye

Rimóci, őrhalmi, piinyi, kalocsai, kapuvári menyecske, sárközi gyöngygalléros lány, debreceni cifraszűrös férfi és társai idézik a hajdani népviseletet.
További blogbejegyzések