Régészeti
gyűjtemény
 
Újkőkori álló idol
(ie. 6. évezred 2. fele)
Link
 
Újkőkori teriomorf szobrocska töredéke (ie. 6. évezred 2. fele)
Link
 
Szkíta fejedelemnő sírja
(Kr. e. 6?5. század)
Link
 
Csontfésűk (3 db, Kr. u. 5. század, Hun kor)
Link
 
Vaskalapács (Kr. u. 5. század, Hun kor)
Link
 
Aranyérmék (8 db)
Link
 
Csontfaragványok (2db)
Link
 
Gránátberakásos fibulapár (Gepida, 5. sz.)
Link
 
Tűtartó (Avar, 8. sz.)
Link
 
Arany virág és háromszög alakú ruhadíszek (Római császárkor, szarmata, 1. század.)
Link
 
Pötty rátétdíszes üvegpohár (Római kor, szarmata, 4. század)
Link
 
Hajfonatkorong (Honfoglalás kor, 10. sz.)
Link