1552-es lövés

2021. 03. 11.

Az Egri vár vitézei a főszezoni időszakban minden nap 15 óra 52 perckor egy díszlövést adnak le, ezzel emlékezve meg az 1552-es dicső győzelemről, midőn Dobó István vezetésével a mintegy kétezer várvédő megállította az Oszmán birodalom terjeszkedését a keresztény Európában.

A díszlövést egy 16. századi szakállas puskával adják le.

A korszak legnagyobb tűzerejű kézi lőfegyverei az Egri csillagokból is jól ismert ún. szakállas puskák voltak. Nevüket a cső alsó felére hegesztett szakállszerű csőnyúlványról kapták, amelyek a fegyver erőteljes visszarúgását voltak hivatottak csökkenteni. Tüzeléskor ezt a fal vagy lőrés peremébe kellett akasztani, nehogy a visszalökőerő eltörje a lövész vállát.

A 16–17. század szakállasai 20–25 mm átmérőjű ólomgolyók kilövésére voltak alkalmasak. Hosszuk 1,5–2 m között, súlyuk pedig 15–20 kg között ingadozott. Ezek az impozáns méretű fegyverek a korszak várháborúinak nélkülözhetetlen eszközei voltak.