Tartalom

Dobó István Vármúzeum

HU / EN / PL / DE

3300, Eger, Vár 1.
Tel.: +36/36/312-744
E-mail: varmuzeum@egrivar.hu

Egri Programok

Állandó Programok

Egri csillagok túra

Korhű ruhába öltözött hagyományőrzők mutatják be a végvári vitézek életét és az egri hősök mindennapjait.

A török kori hagyományőrző vitézeink közreműködésével a látogatók a várfalak közt sétálva fedezhetik fel a híres 1552-es ostrom és Az egri csillagok helyszíneit, megismerkedhetnek a végvári vitézek életével és a vár ezer éves történelmével. A túra során hallhatnak a híres egri nőkről és az ostromban véghez vitt hőstetteikről!

 Csoportszervezés az Információs Pontban!

 

Állandó programelem:

15:52-kor díszlövés a dicsőséges győzelem emlékére!

Tárlatvezetés az aknafigyelő folyosóba

Az Egri Vár legizgalmasabb részei a Kazamata rendszerhez tartozó aknafigyelő folyosók. Ezek az alagutak a várfalakkal párhuzamosan épültek az 1570-es években, és a föld alatt teremtettek biztonságos átjárási lehetőséget a bástyák között a várvédőknek.

A tárlatvezetés 500 Ft-os és 300 Ft-os kiegészítő jegy megváltásával vehető igénybe.

Csoportszervezés és jegyváltás az Információs Pontban.

 

Kiállításaink Egerben

Gárdonyi Géza Emlékház
A Gárdonyi Géza Emlékház az író egykori lakóházában került kialakításra, ahol az író 1897 és 1922 között élt. Itt írta több regényét is, de a legkiemelkedőbb mind közül az 1901-ben elkészült Egri csillagok című történelmi regény, mely a XVI. századi törökellenes harcokat eleveníti fel. Az emlékházban szinte minden bútordarab az eredeti helyén maradt. A faragott íróasztalok és könyvszekrények, Gárdonyi dolgozó- és hálószobája, a közel tízezer darabos könyvgyűjteménye és titkosírásos jegyzetei segítenek elképzelni az író alkotó mindennapjait.

 

Valide Szultána Fürdőrom
A Valide Szultána (jelentése „a Szultán Anyja”) gőzfürdő a 17. század elején, nem sokkal Eger oszmán kézre kerülése után (1596) épült. Evlia Cselebi török utazó így számol be róla: „nagyon szép, kellemes vizű, hat kamrájú fürdő; egész kupoláját vörös keramit fedi.” Az épület a török gőzfürdők típusába tartozik, párhuzamait Pécstől Isztambulig az egykori Oszmán Birodalom területén szerte megtalálhatjuk. Eger 1687-es visszafoglalása után előbb gabonaraktárként, majd harangöntő műhelyként is funkcionált. A 18. század második felében már csak maradványai álltak. A romok kutatása 1958-ban kezdődött. Az épületegyüttes állagmegóvására 2013-ban került sor.

 

Ziffer Sándor Galéria
Az egri ortodox hívők zsinagógájának felépítéséről pontos adataink nincsenek, de valószínűsíthető, hogy 1889-től 1902-ig épült, 1910-1911-ben pedig nagyarányú felújításon esett át. Az istentisztelet idején itt is el voltak különítve a nők és a férfiak: a nők a karzaton, a férfiak a földszinten tartózkodtak. 1944-ig funkcionált, majd a második világháború után rendbe téve a 70-es évek végéig, a 80-as évek elejéig volt használatban. 1945-től 1950-ig ezen a területen működött egy felsőbb zsidó iskola (jesiva). Az udvarban volt még imaház is, mely felváltva működött a zsinagógával. A közösséghez tartozó feladatokat ellátók lakásai is itt voltak. Szintén az udvarban volt a rituális vágási hely, ahol az előírások szerint vágták az állatokat; a második világháború után főleg csak libát, csirkét. Az zsinagóga épülete a nyolcvanas évek közepéig üresen és kihasználatlanul állt. Ekkor városi tulajdonba került, az önkormányzat pedig bérbe adta kereskedelmi célokra. 2007-től modern kiállítóhellyé alakították át, ami olyan tárlatoknak adott helyet, mint a Munkácsy Mihály, Székely Bertalan, Vasarely illetve Picasso művészetét bemutató válogatások. 2013-tól a Dobó István Vármúzeum telephelyeként szintén kiállítási funkciót tölt be.

 

"A szabadság ott kezdődik..." Az 1956-os forradalom Egerben és Heves megyében

„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem” írta Bibó István, a 20. század kiemelkedő magyar politikai gondolkodója 1956-ban. Ezt a felemelő érzést élték át azok az egri és Heves megyei forradalmárok is 1956 őszén, akik akár fegyveresen vagy fegyvertelenül kiálltak a szabadság és az igazság eszméi mellett, fel merték emelni a szavukat a totalitárius diktatúra elnyomása ellen. A Dobó István Vármúzeum e kiállítással szeretne megemlékezni a megyében történt eseményekről és tisztelegni a hősök emléke előtt.

A kiállítás középpontjában az 1956-os események felidézése áll, ugyanakkor célja az is, hogy tárgyi és szöveges tartalommal bemutassa a forradalom társadalmi, gazdasági hátterét. Enteriőrök segítségével igyekszik megidézni az 1950-es évek hangulatát. Egy korabeli konyhabelső, egy általános iskola és egy iroda berendezése hivatott bemutatni, hogyan, milyen körülmények között éltek akkoriban az emberek.

Helyszín: Ziffer Sándor Galéria, Eger, Kossuth utca 17.

 

Telekessy Patikatörténeti Kiállítás
A kiállítás felújítás miatt jelenleg zárva tart!
A jezsuiták a török hódoltság idején jelentek meg Egerben, rendházukat és templomukat a hosszú utcában (a mai Széchenyi út) kezdték építeni. Telekessy István püspök 2000 rajnai forintot adományozott a gyógyítással is foglalkozó rendnek, akik patikaépítésre használták fel az összeget. 1713 decemberében meg is érkezett a városba az első gyógyszerész, Steyer Gáspár. A patika barokk-rokokó stílusú tölgyfa berendezésének díszítő faragványait Ginczl Albert lőcsei szobrász készítette 1746-ban. Szintén nagy eszmei értéket képviselnek az ebben az időben készült folyadékok tárolására szolgáló, Telekessy püspök címerével ellátott fajanszedények, melyekből országszerte már csak 18 darab lelhető fel. A jezsuita rend 1773-as feloszlatása után a ciszterciek vették át a gyógyszertárat, mely később a királyi kamarához került és patikaként üzemelt egészen 1968-ig. 1987-ben ismét megnyílt, mint a régi időket idéző múzeum.

Kiállításaink a Várban

„Lőporfüst – kövek között” – Kazamata kiállítás
Az 1540-es években alakult ki a külső és belső várrendszer, melynek átjárója a ma is látható Setét-kapu volt. A külső vár 1702-ben elpusztult, de a kaput ezután is használták és csak a XIX. század elején falazták be. A Setét-kaputól tovább haladva a földszinti Kaszárnyatermekbe juthatunk, melyek tüzérségi támadások idején hatékony védelmet jelentettek. A termek ma a vár gótikus székesegyházának építés történetét és a püspökkori várat, valamint a törökkori vár harcászatot és várépítészetet bemutató interaktív, multimédiás elemekkel tarkított kiállításoknak adnak otthont. A felső kaszárnya teremben egy hiánypótló kiállítás kapott helyet Egri Csillagok – regény és valóság címmel. A Kaszárnyatermekből a Gergely-bástyán át az 1570-es években épült földalatti járatrendszerbe jutunk. Ezek az alagutak a várfalakkal párhuzamosan épültek, így a föld alatt teremtettek biztonságos átjárási lehetőséget a bástyák között. A folyosókat aknafigyelésre is használták. A kiállítás ajánló videója megtekinthető itt és itt.

 

Az egri vár története
A vár történetét Szent István király korától a Rákóczi-szabadságharcig bemutató kiállítás a gótikus püspöki palota emeletén kapott helyet. A látogató nyolc (reneszánsz kori) termen keresztül ismerheti meg a végvári élet mindennapjait, az 1552-es, híres török ostrom részleteit, majd az 1596-os végzetes csata következményeit és a törökök 91 évvel későbbi kiűzésének körülményeit. Az élményt makettek, viseletrekonstrukciók, hanghatások és pirotechnikai elemek teszik teljessé.

 

Hősök terme
A kiállítás jelenleg tárlatvezetéssel látogatható.
Az egri várkultusz ápolására szolgál a gótikus Püspöki Palota földszintjén található Hősök terme. 1965-ben helyezték el itt Dobó István vörös márvány síremlékének fedőlapját, mely a páncélba öltöztetett hős várkapitányt ábrázolja. A síremléket két oldalról hat, Kiss István szobrászművész által készített nagyméretű szobor veszi körül, melyek az 1552-es várvédelem szereplőit szimbolizálják: végvári katonákat, tiszteket, kovácsot és az egri nőket. A teremben lévő kőszarkofágok a gótikus székesegyház körül eltemetettek csontjait őrzik. A falon annak a 315 személynek a neve olvasható, akik az ostrom idején a várban tartózkodtak, s nevük fennmaradt.

 

Bakó Ferenc 100.
Idén ünnepeljük Bakó Ferenc (1917- 1998) születésének 100. évfordulóját. Bakó Ferenc a Dobó István Vármúzeum egykori alapító igazgatója, neves néprajztudós volt. 1952-ben került az egri múzeum élére, amely 1957-ben irányítása mellett költözött fel a Buttler-házból a várba. 1963-tól 1979-ig a Hevesi Múzeumi Szervezet vezetője volt, jelentős múzeumszervezői munkát végzett a megyében működő kiállítóhelyek létrehozásával. A népi építészet emlékeiből tájház- hálózatot valósított meg.

Az időszaki kiállításban bemutatjuk Bakó Ferenc életrajzát, kutatási területeit, a kiállítási vitrinekbe az általa gyűjtött tárgyakból válogattunk. Fiatal kutatóként a kézművesek, háziiparosok életmódját, tárgyi kultúráját dokumentálta, valamint a népszokások, különösen az emberi élet fordulóihoz kötődő rítusok érdekelték. A palóc lakodalom megjelenítése a boldogi menyasszony és menyasszonyi kalács látványos tárgyi világával a kiállítás központi eleme. Bakó Ferenc életművének legjelentősebb eredményei Heves megye népi építészetének dokumentálása, a barlanglakások és pincék feltárása, valamint a húsz éven keresztül zajló palóc kutatás megszervezése. Több ezer fotót készített az eltűnőben lévő népi kultúráról, melyek nagy részét a Dobó István Vármúzeum őrzi. Bakó Ferenc munkássága hatalmas értéket teremtett, máig meghatározó a magyar néprajztudományban.

 

Múlt-Kirakó

A tárlat válogatást nyújt Heves megye területéről előkerült régészeti leletekből az őskőkortól a honfoglaláskoráig. A kiállítás a gyűjtemény kezdeteitől a legújabb kutatások eredményeinek bemutatásával nyújt betekintést a régészek és restaurátorok munkájába, hogyan próbálják kirakni az előkerült tárgyakból, jelenségekből történelmünk darabjait.

Rekonstrukciós eszközökkel, másolatokkal, a régészek munkájáról és a kísérleti régészet eredményeiről szóló rövidfilmekkel keltik életre a múlt emlékeit. Eme több évezredet felölelő időszakról igen keveset tanulnak az iskolában, ezért tárlatvezetéseken, múzeumi órákon, múzeumpedagógiai foglalkozásokon is megismerhetik az érdeklődők a magyar államalapítást megelőző korszakok történetét, a tárgyakon keresztül az itt élt népek mindennapjait.

 

„Repülő nemzet leszünk…”

A tárlat az 1920-as évektől a második világháború végéig mutatja be a repülő és ejtőernyős fegyvernem történetét. Az egyedülálló anyag először kerül bemutatásra, és a témában az egyik legteljesebb, szakmailag is rendkívül értékes összeállítását adja hadtörténelmünk ezen, nemzetközileg is ismert és elismert fejezetének.

A gyűjteményben a magyar légierő legeredményesebb pilótáinak, így többek között a legendás Szentgyörgyi Dezső relikviái, számos ritka, és a szakma által mindezidáig ismeretlen dokumentum, fénykép, illetve tárgyi emlék találhatók, melyek tudományos feldolgozása, illetve széleskörű publikálása jelentősen árnyalhatja eddigi ismereteinket a témáról. A több mint 300 felszerelési- és különböző emléktárgyat, valamint több ezer fotót felvonultató kiállítás egy jelentős multimédiás anyaggal is kiegészül, melyet helyi gyűjtők és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) gyűjteményéből válogattunk össze.

 

Börtönkiállítás: Kivégzés, tortúra, megszégyenítés a régi Magyarországon

A XVI. században a kanonokok házaiból, a kenyérosztó házból és a pékségből, valamint egy nagyméretű magtárból álló épületsor állt a palota udvar nyugati oldalán. Mára már csak a házsor alatt húzódó pince maradt meg, melyben a Börtönkiállítás látható, ahol a középkori Magyarország büntetési nemeit mutatjuk be.

A kiállítás első részében a megszégyenítéshez, testfenyítéshez, testcsonkításhoz használt eszközöket láthatunk, mint a pellengér (szégyenoszlop) vagy a különböző kalodák. A tárlat másik felében a középkori kivégzési nemeket és eszközeit mutatjuk be. A kivégzés a feudalizmus korában az elrettentést szolgálta, ezért nyilvánosan hajtották végre azokat.

 

Romkert, Rotunda

Az egri püspökséget Szent István alapította 1001 és 1009 között. A várdombon a XI-XII. század során épült meg a Szent Jánosnak szentelt székesegyház, mely többek közt I. Imre király végső nyughelye lett.

A bazilika a XIV. század derekán nagyszabású gótikus átépítésen esett át. A templom két oldalán kápolnák épültek, melyek falát támpillérekkel erősítették meg. Egy monumentális, háromhajós, kápolnakoszorús, szentélykörüljárós székesegyház tervei születtek meg, melynek keleti része a század végére el is készült. Méretében és építészeti megoldásaiban vetekedett volna a korszak bármelyik európai katedrálisával, de sajnos a megváltozott külpolitikai viszonyok miatt építése nem folytatódott. 1506-ban villámcsapás érte, mely hatalmas tűzvészt okozott, így további építése végleg abba maradt. Miután Buda török kézre került a vár megerősítése még fontosabbá vált. Ezért a székesegyház gótikus szentélyét 1542-ben bástyává alakították.

A Romkertből a Setét-kapu felé haladva láthatjuk a Rotundát, mely Eger korai történetének talán legfontosabb építészettörténeti maradványa. A körkápolnát a templomépítkezések, korszerűsítések pusztították el, de alapfalai jórészt helyükön maradtak. A mintegy hét méter átmérőjű Rotunda része volt az egykor itt álló püspöki udvarháznak. Sajnos, csak a kápolna déli oldali íve maradt meg, valamint néhány falrészlet az északkeleti falívből. A régészeti feltárás során egy kőlappal fedett, épített sír került elő, melyben ugyan csontmaradványok nem voltak, de elhelyezkedése és a sírban talált fejtámasz magas rangú egyházi személyre utaltak.

Múzeumpedagógiai foglalkozások

KEDVES MÚZEUMBARÁT PEDAGÓGUSOK!

Kérjük, engedje meg, hogy először a múzeumpedagógiai tervünk legfontosabb gondolatait osszuk meg Önökkel:

A Dobó István Vármúzeum egyik legfontosabb küldetése, hogy a felhalmozott tárgyi örökséget és az egyedülálló műemléki környezetet sokoldalúan, élményszerűen bemutassa. A múzeum küldetésének fontos eleme, hogy az ide látogató gyermekek is maradandó élménnyel távozzanak az Egri vár falai közül. Múzeumpedagógiai tevékenységünket leginkább a múzeum sajátos műemléki helyzete, az Egri vár kultusza határozza meg. Témáinkat e szerint állítottuk össze. 

Néhány jó tanács az Önnek és osztályának leginkább megfelelő foglalkozás kiválasztásához:

Minden foglalkozáshoz rövid leírást adunk és jelöljük a korcsoportot is.

Miután sikerült tájékozódni, hívja a kollégáinkat az alábbi telefonszámokon:

Várműhely: +36 30/815-0959, Vármúzeum: 36/312-744/112-es mellék, vagy keressen minket e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A múzeumpedagógiai foglalkozások díja: 600 Ft/fő.

A foglalkozásokon való részvétel feltétele a múzeumi belépőjegy megvásárlása! (Kedvezményes jegy: 6-26 év közöttieknek 850 Ft)!

A foglalkozásra való jelentkezését a telefonos egyeztetés után, a honlap Látogatóknak - Iskoláknak - Időpont kérés menüpont kitöltésével tudjuk véglegesíteni. Kérjük, hogy lehetőség szerint 10 nappal korábban jelentkezzen!

A foglalkozások kezdő időpontját a kiállítások nyitva tartásához igazítjuk.

A foglalkozások tanítási napokon vehetők igénybe. Egyéb igényeket telefonon tudják egyeztetni kollégáinkkal.

 

Az egri vár története című kiállításhoz kapcsolódó foglalkozások

 

Élet a végvárakban
Bepillantunk a 15-16. századi ember mindennapjaiba. Felpróbáljuk ruháikat, megismerjük étkezési szokásaikat török és magyar fűszernövények segítségével. Majd megnézzük hogyan teltek a végvári katonák mindennapjai.
Korosztály
felső tagozat, középiskola
Időtartam
80 perc
Tanóra
történelem
Helyszín
Egri Vár
Zárt ajtók mögött
Ezt a foglalkozásunkat november 1-től április 30-ig kizárólag hétfői napokon ajánljuk. Az egri vár története című kiállításban teremről teremre haladva, a foglalkozáson résztvevő gyerekek megismerkedhetnek az Egri Várban élt mesteremberek mindennapjaival. Minden teremben egy-egy játék segít a kiállítás felfedezésében, az új ismeretek elsajátításában.
Korosztály
óvoda nagycsoport, alsó tagozat
Időtartam
50 perc
Tanóra
környezetismeret
Helyszín
Egri Vár
Mivel fűtött Mátyás király?
Az egri vár története című kiállításban végignézzük a püspöki palota rekonstruált cserépkályháit, a korabeli fűtési rendszer használatát, majd motívumokat gyűjtünk. A foglalkoztató teremben lehetőség nyílik egy-egy kályhaszem megfestésére.
Korosztály
alsó és felső tagozat
Időtartam
70 perc
Tanóra
történelem, technika
Helyszín
Egri Vár, Várműhely (Dobó utca 12.)
Kincses térkép az Egri Várban
A "Kincses térkép az Egri Várban" nem egy hagyományos múzeumpedagógiai foglalkozás. Az osztályok foglalkoztató füzet segítségével, csoportokban, önállóan vesznek részt egy játékos várfelfedező sétán. A foglalkozás végén kiderül mi a keresett kincs, mit is rejt a titok. A kincses térkép 7 helyszínét (állomását) kell felkeresni tetszőleges sorrendben, és minden állomáson egy-egy játékos feladatot megoldaniuk a gyerekeknek. A jó megoldásért cserébe egy szót vagy egy mondatrészt kapnak a kísérő tanártól, így az utolsó állomás után összeáll az a híres mondat, melyet Dobó kapitány mondott Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regényében. Ez a titok, amiért 1552-ben nem tudták a törökök legyőzni a hős egri várvédőket.
Ár: 3000 Ft / osztály - 4 füzet
Korosztály
általános iskola alsó tagozat
Időtartam
60 perc
Tanóra
környezetismeret
Helyszín
Egri Vár
Várfundálók
A foglalkozás bevezető részében arra keressük a választ, hogy mikortól, és miért építettek várakat? Milyen anyagból készültek, mik a legfontosabb építészeti elemei? Az óra fő részében, a várséta során megismerkedhetnek a gyerekek az Egri Várral, annak jellegzetes elemeivel, épületeivel. Minden egyes helyszínen játékos feladatot oldanak meg, melynek teljesítését a Vándorkönyvben pecséttel igazoljuk.
Az érintett helyszínek: Romkert, Gótikus Püspöki Palota, Földbástya, Nyugati várfalsétány, Dobó-bástya, Ágyúdomb és Varkoch-kapu.
Korosztály
óvoda nagycsoport, alsó tagozat
Időtartam
60 perc
Tanóra
környezetismeret
Helyszín
Egri Vár
Képeskönyv az Egri Várból
Az Egri Vár bemutatása. Témánk az Egri Vár korabeli ábrázolása és mai képének összehasonlítása.
Korosztály
óvoda, alsó tagozat
Időtartam
60 perc
Tanóra
történelem, rajz és vizuális kultúra
Helyszín
Várműhely (Dobó utca 12.)
16. század fegyverei
A várvédők fegyvereit mustrálhatjuk: kézbe veszünk szablyát, kardot, íjat. A foglalkozás második felében - az időjárás függvényében - vívólépéseket tanulunk.
Korosztály
alsó, felső tagozat, középiskola
Időtartam
70 perc
Tanóra
történelem
Helyszín
Egri vár
Kémjáték - Az 1552-es vár és az ostrom
A foglalkozás célja az Egri Vár 1552. évi állapotának és ostromának megismertetése játékos formában. Szituációs játék segítségével a hősies várvédelem időszakába utazunk vissza képzeletben, majd a diákok csoportokra osztva, egy játékos versenyben mérhetik össze megfigyelő képességüket.
Korosztály
felső tagozat
Időtartam
70 perc
Tanóra
történelem
Helyszín
Egri vár
„Ebben a várban van most a maradék ország sorsa.”
Az Ostrom 38 napja - stratégiai játék az ostromhoz, Eger és Magyarország történetéhez kapcsolódó kérdések segítségével. A diákok puzzle darabokból rakják össze a játéktáblát, mely az Egri Várat ábrázolja madártávlatból. A játék során 2-2 magyar és török csapat küzd egymással. A játék célja: a törököknek elfoglalni az Egri Vár stratégiai pontjait, illetve a vár egészét, a magyaroknak pedig megakadályozni a törökök várfoglalását. Az a csapat győz, akinek a játék végén a legtöbb figurája marad a táblán.
Korosztály
felső tagozat, középiskola
Időtartam
50 perc
Tanóra
történelem
Helyszín
Egri vár
Mesterek – mesterségek
Múzeumi barangoló – Várfundáló - Kik éltek egykor az Egri Várban? A foglalkozás során az alábbi mesterségekhez kapcsolódóan mintadarabokat tervezünk, készítünk, festünk, melynek során megismertetjük a legfontosabb „mesterfogásokat”.
  • kőfaragó
  • kályhacsempe készítő
  • pajzskészítő, díszítő
  • illuminátor (iniciálé festése)
Egy foglalkozás alkalmával kizárólag egy mesterség választható.
Korosztály
alsó, felső tagozat, középiskola
Időtartam
60 perc
Tanóra
történelem, rajz és vizuális kultúra
Helyszín
Várműhely (Dobó utca 12.)
Noszvaji kazettás mennyezet
A foglalkozás bevezető részében megismerjük a történeti kiállításban látható noszvaji mennyezetkazetta történetét, díszítményeit, a növényi ornamentikát és a figurális ábrázolásokat. A műhelyben festett fatáblákat készítünk, a kazetták képi világára építve.
Korosztály
óvoda nagycsoport, alsó, felső tagozat, középiskola
Időtartam
90 perc
Tanóra
történelem, rajz és vizuális kultúra
Helyszín
Várműhely (Dobó utca 12.)
Műhelytitkok - Restaurálás
Az Egri Vár, a Dobó István Vármúzeum számos gyűjteménynek, izgalmas műtárgyaknak ad otthont. A foglalkozások ennek a – látogatók számára kevésbé ismert – világnak a titkait fedik fel. A régészeti feltárások során előkerült leletanyagok konzerválása a restaurátorok munkájának eredménye. A foglalkozáson egy szakember bemutatóján keresztül - egy régészeti ásatáson előkerült tál életre keltése révén - ismerhetik meg a diákok a restaurálás folyamatát.
Korosztály
felső tagozat, középiskola
Időtartam
90 perc
Tanóra
történelem, technika, vizuális kultúra, kémia
Helyszín
Egri Vár
Játéktörténet, szórakozás és szabadidő
Mit jelent az a szó, hogy játék, játszani? Mikor, miért és hogyan játszunk? Ezekre a kérdésekre keressük a választ az óra bevezetőjében, majd műtárgyak segítségével megismerhetik a kisdiákok, hogy mivel és hogyan játszottak a gyerekek vagy éppen a felnőttek az egyes történeti korokban. Az óra második felében csoportokra osztva kipróbálhatják a gyerekek többek között a gólyalábon való járást, a döröckölőt vagy éppen a célba dobós játékot.
Korosztály
alsó és felső tagozat
Időtartam
90 perc
Tanóra
történelem, technika
Helyszín
Egri Vár

 

A kivégzés, tortúra, megszégyenítés a középkori Magyarországon című kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás

 

Boszorkányperek tanúságai
A foglalkozás során a középkori Magyarországon létrejött boszorkányüldözések társadalmi és lélektani oldalát vizsgáljuk meg. A diákok egy 1727-es egri pert játszanak el, majd a kiállításban megkeressük az ítélethez kapcsolódó büntetés végrehajtási eszközöket.
Korosztály
felső tagozat, középiskola
Időtartam
60 perc
Tanóra
történelem, drámapedagógia
Helyszín
Egri Vár

 

Gárdonyi közelében

A Gárdonyi Gézát bemutató foglalkozások az író műhelyébe, életébe, életművébe engednek bepillantást.

 

Gergők és Vicák
Gárdonyi és az Egri csillagok. Kalandozás 1552-ben és 1899-ben.
Korosztály
felső tagozat, középiskola
Időtartam
70-80 perc
Tanóra
magyar nyelv és irodalom, történelem, vizuális kultúra
Helyszín
Egri Vár
A „tibetűk” világa
Gárdonyi titkosírása. Játékos megfejtősdi kicsiknek és nagyoknak.
Korosztály
felső tagozat, középiskola
Időtartam
70-80 perc
Tanóra
magyar nyelv és irodalom, történelem, vizuális kultúra
Helyszín
Egri Vár
Nagyapó meséi
Gárdonyi játékmeséi. Közös játék a mesesarokban a legkisebbeknek.
Az író számos érdekes, vidám, úgynevezett játékmesét írt. A gyerekekkel ezeket a meséket játsszuk el közösen a mesesarokban, ahol sámlira kuporodva lehetnek részesei a különleges mesevilágnak. A foglalkozás végén Gárdonyi mesefiguráit lehet kiszínezni egy könyvjelzőn.
Korosztály
óvoda, alsó tagozat
Időtartam
70-80 perc
Tanóra
magyar nyelv és irodalom, történelem, vizuális kultúra
Helyszín
Egri Vár
Bornemissza Gergely, az Egri Vár esze
Az Egri Vár hadnagya messze földön híressé vált tüzes találmányaival. A foglalkozás során megismerhetik a gyerekek Bornemissza Gergely életét, tűzszerészi leleményességét. Felelevenítjük Tinódi Lantos Sebestyén és Gárdonyi Géza műveinek részleteit a találmányokra vonatkozóan. A foglalkozás második felében tüzes labdát készítünk, melyet használatban is kipróbálunk Bornemissza Gergely nyomán.
Korosztály
3-8. osztályig
Időtartam
80 perc
Tanóra
történelem, technika
Helyszín
Várműhely (Dobó utca 12.)
Szüleim gyémántja voltam
Az óra első felében Gárdonyi Géza házába látogatunk. A ház bemutatása során az íróról, az író életéről, munkásságáról kapnak tudnivalókat a gyerekek. Visszatérve a várba a „Mióta haragszik a kutya a macskára?” című bábjátékot nézik meg.
A mese után könyvjelzőt készíthetnek.


A foglalkozások időpontját a kiállítások nyitva tartásához és az időjáráshoz igazítjuk.

Korosztály
óvoda nagycsoport, alsó tagozat
Időtartam
60 perc
Tanóra
magyar nyelv és irodalom
Helyszín
Egri vár
Gárdonyi meséi bábokkal
Egyszerű "zsákbábot" készítünk egy felolvasott Gárdonyi mese alapján.
Korosztály
óvoda nagycsoport, alsó tagozat
Időtartam
70 perc
Tanóra
magyar nyelv és irodalom
Helyszín
Egri vár
„Jumurdzsák gyűrűje”
Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében hosszú utat tesz meg egy amulett. A foglalkozás elején felidézzük azokat a részleteket, ahol szerepel Jumurdzsák gyűrűje. Megtudjuk, hogyan is nézett ki ez a rejtélyes tárgy, majd az amulett szó jelentésére keressük meg a választ. Az óra második részében elkészítjük a gyűrűt és a műhelymunka során megismerkedünk a rekeszzománc készítésének néhány fogásával.
Korosztály
alsó, felső tagozat
Időtartam
60 perc
Tanóra
magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, technika
Helyszín
Egri vár

 

Időszaki kiállításhoz kapcsolódó foglalkozások

Bakó Ferenc 100.

 

"Aki miránk bámészkodik, az miközénk kívánkozik!” Élet/út
Bakó Ferenc sokszínű személyiségének, munkásságának megismerése a klasszikus muzeológus hivatást tárja az érdeklődő diákok felé. A kézművesség, népszokások, népi építészet, identitáskutatás és helytörténeti gyűjtőmunkái tárgyi, vizuális és szöveges ismeretet szolgálnak felénk. A dokumentációk értelmezése az információfeldolgozási módszerek számos fajtáját mutatják be játékos formában, a pályaválasztás előtt álló diákoknak, mely által a múzeumi tudományos kutatásokba kaphatnak betekintést, inspirációt.
Korosztály
általános- és középiskola
Időtartam
90 perc
Tanóra
Múzeumi óra
Helyszín
Egri vár
2. Pásztorművészet - faragványdíszítések
A foglalkozás során felidézzük a kézművesség egyik speciális területét a faragványdíszítéseket. Összehasonlítjuk a pásztorok és a korabeli parasztok által készített faragott és díszített tárgyakat, ezután térünk rá a díszítőtechnikákra és a díszítményekre. A gyakran előforduló motívumokat rendszerezve, elemezve a magyar népművészet lényegét igyekszünk közelebb hozni. Megfigyeljük a mintaszerkesztést, a kompozíciót és az így megszerzett tudás segítségével a diákok terveket készítenek, majd képeket készítenek hidegtű technikával
Korosztály
általános- és középiskola
Időtartam
90 perc
Tanóra
Műhelymunka
Helyszín
Várműhely (Dobó utca 12.)

 

Néprajz

A néprajz tudomány nagyon sok érdekességgel, különlegességgel szolgál elődeink életének megismeréséhez. A foglalkozások a beszédes népviseletekről, étkezési szokásokról szólnak.

 

Beszédes népviselet
Az öltözet kiemeli az előnyös tulajdonságokat, díszít, felhívja a figyelmet, véd, melegít és sok esetben egész szimbólumrendszert hordoz. A foglalkozás bemutatja az egri népviseletet, melyet a gyerekek magukra is ölthetnek. Az óra végén papírbabát öltöztetnek föl a már megismert viseleti darabok alapján, melyet megfesthetnek.
Korosztály
óvoda nagycsoport, alsó és felső tagozat
Időtartam
70 perc
Tanóra
történelem, hon- és népismeret
Helyszín
Várműhely (Dobó utca 12.)
Réce ruca vadliba
A foglalkozás során a palóc vidék konyhájának tárgyi világát mutatjuk be. Megismerhetik a lakodalom szokásrendjét, az egykoron készült ételeket, kalácsokat, összeállíthatják az ünnepi vacsora menüsorát. Viseletbe öltözve eljátszhatják a kásapénz szedését és a vőfély segítségével felelevenítjük az ételt beköszöntő verseket. A foglalkozás lehetővé teszi, hogy kézbe vehessék a régen használt tárgyakat.
Korosztály
óvoda nagycsoport, alsó és felső tagozat
Időtartam
70 perc
Tanóra
történelem, hon - és népismeret
Helyszín
Várműhely (Dobó utca 12.)
Cséklye, bakszekér, zúgattyú
Észak-Magyarország népi kultúrájának játékszereit s a gyermekfolklór gazdag változatait ismerhetik meg a gyermekek. Bepillantást nyerhetnek a különböző életszakaszok jellegzetes játékaiba. A lányok a babák öltöztetésének rendjét, a miniatűr háztartási eszközöket, a fiúk a kicsinyített munkaeszközöket ismerhetik meg. Bemutatjuk mire való a járom, a bakszekér, a csontcsikó és a dióhéj csattogó. A foglakozás végén zúgattyút készítünk és megtanuljuk a mancsozást, a„cséklyézést”, azaz gólyalábazást.
Korosztály
óvoda, alsó és felső tagozat
Időtartam
70 perc
Tanóra
Hon- és népismeret, technika
Hazavihető játék
zúgattyú
Helyszín
Várműhely (Dobó utca 12.)

 

Múzeumpedagógiai műhelymunka

 

„Mi kerül a vászonra? Kenyér, ház - vagy két kobra?” - Kékfestés
A népviselet színes alapanyagának előkészítéséhez használták régen a kékfestő eljárást. A kékfestő mesterek hagyományos eljárását idézzük föl a foglalkozás elején fotók segítségével.. A gyerekeknek lehetőségük lesz saját tervezésű nyomódúccal egy terítő elkészítésére.
Korosztály
alsó és felső tagozat
Időtartam
90 perc
Tanóra
hon- és népismeret, technika
Helyszín
Várműhely (Dobó utca 12.)
„Ég a gyertya, ég…” - Gyertyamártás
Az egyik legősibb világítási fajta a gyertya. Felidézzük, milyen szimbolikus jelentéseket hordoz a magyar néphitben. Gyertyamártó mester műhelyét egy kis filmben mutatjuk be. A gyerekek megismerhetik és kipróbálhatják a gyertya mártásának folyamtatát.
Korosztály
óvoda, alsó és felső tagozat
Időtartam
90 perc
Tanóra
hon- és népismeret, technika
Helyszín
Várműhely (Dobó utca 12.)
Papírmerítés
A papír története szorosan összefügg az írásbeliség alakulásával. A foglalkozáson először röviden áttekintjük a papír készítésének előzményeit. Beszélünk a merített papír elterjedéséről, a szükséges alapanyagokról és készítésének lépéseiről.
Az óra második felében a résztvevő gyermekek hagyományos eljárással saját kezűleg merítenek papírt.
Korosztály
óvoda nagycsoport, általános iskola alsó, felső tagozat, középiskola
Időtartam
60 perc
Tanóra
történelem, rajz és vizuális kultúra, technika
Helyszín
Várműhely (Dobó utca 12.)
A nemez titka – „csicsogtatom, söndörgetem”
A műhelymunka során megismerkedünk a nemez készítésének és használatának történetével, az alapanyagokkal, és a nemezelés magyar hagyományaival.
Az óra további részében egy ősi gyermekjátékot készítünk, a szőrlabdát.
Korosztály
óvoda nagycsoport, általános iskola alsó, felső tagozat, középiskola
Időtartam
90 perc
Tanóra
történelem, rajz és vizuális kultúra, technika
Helyszín
Várműhely (Dobó utca 12.)

 

Mindennapos testnevelés az Apródvárban

A testnevelés az általános nevelés szerves része, ezért a Dobó István Vármúzeumban fontosnak tartjuk, hogy a minél sokoldalúbb oktatás-nevelési cél elérése érdekében a testnevelést is beillesszük múzeumpedagógiai programunkba.

A korosztályoknak megfelelő játékos feladatokkal megvalósulhat a testnevelés közvetlen célja: az egészség fejlesztése, - a test edzése, - a testi és szellemi teljesítőképesség fokozása a testgyakorlatokkal és a természet erőinek felhasználásával. (A szabadban, friss levegőn tartott testgyakorlatok hatékonysága pedig jól szolgálja a testnevelés célját.)

 

Apród vár – mindennapos testnevelés óvodásoknak
A játékos feladatok fejlesztik a természetes mozgásformákat, a testi és motoros képességeket. A történelmi környezet biztosítja a gyermek megfelelő motiválását és tudatos aktivitását. Óvodásoknak szóló testnevelés óránkon a légző gyakorlatok és bemelegítés után több helyszínen – forgószínpad szerűen – végezhetik a különböző játékos feladatokat a gyerekek, mint például a dobon borsó, célba dobó, egyensúlyozás pallón és a settenkedő.
Korosztály
óvoda nagycsoport
Időtartam
45 perc
Tanóra
testnevelés
Helyszín
Apródvár (Dobó utca 12.)
Apród vár – mindennapos testnevelés alsó tagozatosoknak
Az alsó tagozatos mozgásfejlesztő órák egyik fő feladata fejleszteni az egyensúlyérzékelést, koordinációt és a térbeli tájékozódást. Ezeknek a szempontoknak jól megfelel, és ajánljuk alsó tagozatos diákoknak tervezett testnevelés óránkat.
Rövid bevezető és bemelegítő gyakorlatok után a gyerekek forgószínpad szerűen végzik a következő játékos feladatokat: dobon borsó, várfalas célba-dobó, kötélhúzó, settenkedő és csatacsillag dobó (1.-2. o) vagy íjászat (3.-4. o.)

Korosztály
alsó tagozat
Időtartam
40-50 perc
Tanóra
testnevelés
Helyszín
Apródvár (Dobó utca 12.)
Apród vár – mindennapos testnevelés felső tagozatosoknak
A serdülő kor jellemző megnyilvánulása a versengés, versenyzés. Nekik szól „Láss csatát!” című foglalkozásunk, ahol kis elméleti bevezető után zászlószerző, kidobós játékot játszhatnak történelmi környezetbe helyezve. Másik foglalkozásunkon forgószínpad szerűen vitézkedhetnek: íjászkodnak, csatacsillagot dobnak, kötelet húznak, várfalat dobnak célba, és birkóznak.

Korosztály
felső tagozat
Időtartam
40-50 perc
Tanóra
testnevelés
Helyszín
Apródvár (Dobó utca 12.)

 

Apródiskola

A megújult egri vár megnyitja eddig rejtett kapuit, és megmutatja legújabb foglalkoztató terét, az Apródiskolát. Az apródiskolába azokat a „mozgékony” diákokat várjuk, akiket a foglalkozások során az Egri vár vitézévé formálhatunk.

 

Vitézi próba
Ahhoz, hogy valaki az Egri vár vitéze lehessen, számos dolgot el kell sajátítania, például érdemes megtanulni, hogy is kell kihúzni az íjat, és a megfelelő célt eltalálni. Az sem árt, ha valaki a közelharcban jeleskedik, a vívólépések elsajátítása után bármilyen kihívóval szembenézhet. Ha már a csatacsillag dobás és dárdahajítás sem jelent kihívást, jöhet a csata! A foglalkozáson elhangzott stratégiai ismereteket a gyerekek egy zokni-csatában sajátíthatják el és gyakorolhatják!

Korosztály
alsó és felső tagozat
Időtartam
90 perc
Tanóra
történelem, környezetismeret, testnevelés
Helyszín
Apródvár (Dobó utca 12.)
Középkori olimpia
A játékos sport és ügyességi feladatok versenye során a gyerekek öt próbát teljesítenek. Versenyszámok: íjászat, csatacsillag dobás, settenkedő, birkózás, és döröckölő.
Korosztály
alsó és felső tagozat
Időtartam
90 perc
Tanóra
történelem, környezetismeret, testnevelés
Helyszín
Apródvár (Dobó utca 12.)
Láss csatát! – stratégiai játék, zokni-csata
Fontos szempont egy ostromnál a megfelelő stratégia, amelyet a gyerekek egy zokni-csatában meg is tanulhatnak!
Korosztály
alsó és felső tagozat
Időtartam
90 perc
Tanóra
történelem, környezetismeret, testnevelés
Helyszín
Apródvár (Dobó utca 12.)

 

Múzeumi Barangoló

A Barangolót választó látogatóink két foglalkozást kedvezményes áron vehetnek igénybe. A Barangoló során ugyan azt a múzeumpedagógiai témát egy múzeumi óra és egy műhelymunka során dolgozzuk fel.

 

Gárdonyi közelében
1. Gárdonyi műhelyében – Látogatás a Gárdonyi házban.
2. Gárdonyi meséi bábokkal – Egyszerű „zsákbáb” készítése
Korosztály
óvoda nagycsoport, alsó tagozat
Időtartam
45-45 perc
Helyszín
Egri Vár, Várműhely (Dobó utca 12.)
Várfundáló
1. Várfundálók 2. Képeskönyv az Egri Várból – Az Egri Vár bemutatása. Témánk az Egri Vár korabeli ábrázolása és mai képének összehasonlítása.
Korosztály
óvoda nagycsoport, alsó tagozat
Időtartam
45-45 perc
Helyszín
Egri Vár, Várműhely (Dobó utca 12.)
Mesterségek címere
1. Zárt ajtók mögött
2. Mesterek – mesterségek
Kik éltek egykor az Egri Várban? A foglalkozás során mesterségekhez kapcsolódóan mintadarabokat tervezünk, készítünk, festünk, melynek során megismertetjük a legfontosabb "mesterfogásokat". Az alábbi mesterségek közül lehet választani: kőfaragó, kályhacsempe készítő, pajzskészítő, díszítő illuminátor (iniciálé festése)
Korosztály
óvoda nagycsoport, alsó tagozat
Időtartam
45-45 perc
Helyszín
Egri Vár, Várműhely (Dobó utca 12.)

 

Új szolgáltatás

 

Mesterségek címere
Új szolgáltatásként a Láss csatát! – stratégiai játék és az „Ebben a várban van most a maradék ország sorsa” – Az Ostrom 38 napja című foglalkozásunk a szabad kapacitás függvényében, a helyszínen, előzetes bejelentkezés nélkül is, változatlan áron igényelhetők hétfőtől péntekig 8:00 és 16:00 óra között. Ez a szolgáltatás május 10-től június 20-ig szünetel.
Korosztály
egyeztetés alapján
Időtartam
60 perc
Tanóra
történelem, testnevelés
Helyszín
Egri Vár, Várműhely (Dobó utca 12.)

 

Jeles napok, tematikus hetek

 

Az ünnepek régen is és ma is nagyon fontosak az emberek életében. Jeles napjainkhoz kapcsolódóan olyan foglalkozásokat kínálunk, amelyek segítik „ünneplőbe öltözni” a gyerekeket!
Bálint nap, Húsvét hétfő, Márton nap, Gárdonyi napok, Advent
Korosztály
óvoda nagycsoport, alsó és felső tagozat
Időtartam
70 perc
Tanóra
történelem, vizuális kultúra, hon- és népismeret
Helyszín
Egri Vár, Várműhely (Dobó utca 12.)

 

Történelem testközelben

 

Korhű ruhába öltözött hagyományőrzők mutatják be a végvári vitézek életét, az egri hősök mindennapjait, a híres ostrom és az Egri csillagok helyszíneit.
Korosztály
alsó, felső tagozat, középiskola
Időtartam
30 perc
Tanóra
történelem, hon- és népismeret
Helyszín
Egri Vár
Vártábor Jelentkezési Lap letöltése

 

Letöltés

Hírlevél feliratkozás